zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

 • Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti, které měly odklad školní docházky.

Zápis žáků do 1. třídy naší školy bude letos opět probíhat bez osobní přítomnosti žáků.

Žádost o přijetí a dotazník je možno možné doručit: 

 • do datové schránky školy (ID datové schránky: 92ppeua), 
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, 
 • poštou,
 • do schránky u vstupu do budovy školy,
 • osobní předání přihlášky do školy by bylo umožněno po telefonické domluvě na tel. čísle 739 203 107.

Podání žádosti je možné v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2021.

 

 

Organizace

 • Každé dítě obdrží registrační číslo. Pod tímto číslem získá zákonný zástupce informaci o přijetí/nepřijetí dítěte na webových stránkách školy (www.zsbojanov.cz). Seznamy budou zveřejněny minimálně po dobu 15 dnů.
 • O přijatých žácích škola vystaví „Rozhodnutí o přijetí“. Rozhodnutí o přijetí nabývá právní moci uplynutím 15 dnů od vyvěšení. V případě, že žák do naší školy nenastoupí, je zákonný zástupce povinen toto škole oznámit osobně, písemně, e-mailem (zsbojanov@seznam.cz).
 • Nepřijatým žákům škola „Rozhodnutí o nepřijetí“ doručí dopisem s doručenkou nebo předá proti podpisu do vlastních rukou. Ti mají zákonnou dobu na odvolání (15 dnů od doručení).
 • Žáci, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky se musí k zápisu dostavit znovu.  Své dítě může zákonný zástupce zapsat i na jinou školu. Pokud se zákonný zástupce se svým dítětem nedostaví, dítě nebude zapsáno pro školní rok 2021/2022.
 • Pokud bude zákonný zástupce žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, musí při zápisu doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • V případě předčasného zápisu dítěte, musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradna doporučení z pedagogicko-psychologické a od odborného lékaře.
 • Výsledky budou vyvěšeny na webu školy.

Kritéria

1. Věk dítěte.

2. Místo trvalého bydliště.

3. Nejvyšší povolený počet žáků v základní škole.

Formuláře

Náhradní termín zápisu

 • Pokud se nemůžete z jakéhokoliv důvodu k zápisu dostavit, nezoufejte, máme pro Vás po individuální domluvě náhradní termín.
 • Termín je možné si domluvit telefonicky tel. 739 203 107 nebo elektronicky na zsbojanov@seznam.cz   

Díky, že si vyberete právě nás!

 

Kontakt

Základní škola, Bojanov, okres Chrudim Bojanov 90, 538 26 Bojanov sborovna 604 251 640
ředitelna 739 203 107

ID datové schránky: 92ppeua
zsbojanov@seznam.cz