pravidla přijímání žáků

Vážení rodiče, chceme Vám pomoci se zorientovat v pravidlech, která jsou stanovena zákonem pro přijímání žáků do 1. třídy, proto nabízíme následující informace.

 • Podmínky pro přijetí

1)     odevzdání vyplnění přihlášky na standardním formuláři

·         k vyzvednutí v ředitelně školy a ke stažení  zde.

·         rodiče jsou informováni o přijetí přihlášky a datu jejího zaregistrování

2)     absolvování zápisu k plnění povinné školní docházky v zákonném termínu – přesné datum a organizaci zápisu určí ředitel školy (zveřejní na webových stránkách školy, na nástěnce u hlavního vchodu do školy)

3)     školní zralost (posouzeno rodiči, zapisujícím pedagogem, popř. školským poradenským zařízením – PPP, SPC atp.)

4)     vhodné personální, materiální a prostorové podmínky

5)     podpis Smlouvy o vzdělávání (smlouva je uzavírána na 1 školní rok a prodlužována dodatkem)

 

 • Preferenční kritéria

Oblasti, které budou u zápisu hodnoceny

 • Doručení přihlášky – stále jedno z hlavních hodnotících kritérií            
 • Řeč
 • Samostatnost
 • Komunikační dovednosti
 • Barvy
 • Tvary (geometrické)
 • Orientace ve 2D a 3D (nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpředu, vzadu)
 • Čtení předmětů (co je první, co poslední, co je před, co za)
 • Vyprávění pohádky podle obrázkové osnovy
 • Výtvarný projev + jeho popis
 • Písnička + muzikálnost, hudební dovednosti
 • Pohybové dovednosti
 • Porovnávání velikosti a počtu
 • Matematické dovednosti
 • Čtenářské dovednosti
 • Báseň

 

 • Podmínky udělení odkladu školní docházky (viz § 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů)

1)    Písemná žádost zákonných zástupců

2)    doporučení školského poradenského zařízení

3)    doporučení odborného lékaře

4)    doporučující vyjádření MŠ 

 

Kontakt

Základní škola, Bojanov, okres Chrudim Bojanov 90, 538 26 Bojanov sborovna 604 251 640
ředitelna 739 203 107

ID datové schránky: 92ppeua
zsbojanov@seznam.cz