desatero pro rodiče

Vážení rodiče, chtěli bychom Vám být nápomocni při vstupu Vašeho dítěte do školy, a proto Vám nabízíme rady, informace a naše desatero.

Každý den kontroluji aktovku za přítomnosti svého prvňáčka.

Každý den ořežu tužky, dítě jich má mít v zásobě několik.

Pomáhám dítěti v přípravě školních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je dáváme do aktovky.

Školní pomůcky koupím raději až po poradě s vyučujícím.

Přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly, nejlépe 2x 15 minut.

Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.

Příprava na vyučování má být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky.

V klidu si povídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho dotazy.

O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo, koncerty) si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjím nenásilnou formou jeho rozumové vnímání.

Své dítě raději pohladím, pochválím za drobné úspěchy. Snažím se nezlobit se, když se mu ve škole něco nedaří.

Kontakt

Základní škola, Bojanov, okres Chrudim Bojanov 90, 538 26 Bojanov sborovna 604 251 640
ředitelna 739 203 107

ID datové schránky: 92ppeua
zsbojanov@seznam.cz