vybavení školy

Ve škole je osm prostorných kmenových tříd, z nichž dvě jsou zároveň využívány jako školní družiny. Dále se v budově nachází 3 odborné pracovny – výtvarná místnost, počítačová učebna a fyzikální a chemická pracovna, které je možno v případě potřeby přebudovat na kmenové třídy. Žáci mají k dispozici dvě tělocvičny (malou pro gymnastiku a posilování a velkou pro sportovní hry – tato zároveň díky svému uspořádání slouží jako divadelní sál pro školní besídky a akce podobného typu). V budově se též nachází cvičná kuchyňka a další prostory pro kabinety, sborovnu a ředitelnu. V areálu školy se nachází dílna pro předmět Praktická výchova.

Žáci využívají víceúčelové oplocené antukové hřiště u školy a zrekonstruované fotbalové hřiště.

Kontakt

Základní škola, Bojanov, okres Chrudim Bojanov 90, 538 26 Bojanov sborovna 604 251 640
ředitelna 739 203 107

ID datové schránky: 92ppeua
zsbojanov@seznam.cz