celostátní soutěž „SAPERE - vědět, jak žít“

Soutěž propaguje zejména organizátor, tj. COFET, a.s. a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, partneři a dle možností i jiné osoby, orgány nebo instituce.

 

Název projektu: "Sapere - vědět, jak žít"

Stránky projektu: "Sapere - vedět, jak žít"

Realizace projektu:

 

Cíl projektu:
 

Hlavním posláním soutěže je vzbudit zájem o zdravý životní styl včetně zdravé výživy a podnítit tak žáky k uvědomění si vlastní odpovědnosti za své zdraví, které nelze ničím nahradit. Soutěž se také zaměřuje na oblast prevence před obezitou, prevence před poruchami příjmu potravy (jako např. bulimie či anorexie) a dalších nemocí spojených s nedodržováním zásad zdravého životního stylu včetně prevence problémů způsobených nezdravým životním stylem (např. cukrovka).

Přínosem soutěže je nepochybně také vzájemná spolupráce učitelů a žáků, předávání si zkušeností z oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy nejen na školách, ale i v rámci volnočasových aktivit.

Kontakt

Základní škola, Bojanov, okres Chrudim Bojanov 90, 538 26 Bojanov sborovna 604 251 640
ředitelna 739 203 107

ID datové schránky: 92ppeua
zsbojanov@seznam.cz