Omluvenka on-line

Zde můžete omluvit Vaše dítě. Nezapomeňte po ukončení absence zapsat omluvenku také do žákovské knížky!

Kontakt

Základní škola, Bojanov, okres Chrudim Bojanov 90, 538 26 Bojanov sborovna 604 251 640
ředitelna 739 203 107

ID datové schránky: 92ppeua
zsbojanov@seznam.cz