Upozornění!

14.09.2020 21:37

​Vážení rodiče a návštěvníci školy,

na základě Manuálu k hygienickým opatřením (vydaného MŠMT) Vás žádáme o možnost NEVSTUPOVAT do budovy školy.

V případě důležité události, vyzvedávání dětí ze školní družiny, zvoňte a řiďte se pokyny pana školníka, který má na starosti vrátnici.

Cílem tohoto opatření je ochránit žáky a pracovníky školy před virovým onemocněním. 

Až bude situace příznivá, rádi Vás zase u nás uvítáme.

Děkujeme Vám za pochopení a za dodržování tohoto pokynu.

Kontakt

Základní škola, Bojanov, okres Chrudim Bojanov 90, 538 26 Bojanov sborovna 604 251 640
ředitelna 739 203 107

ID datové schránky: 92ppeua
zsbojanov@seznam.cz