Informace k předávání vysvědčení

25.01.2021 13:13

Informace k předávání vysvědčení

a) Za 1. pololetí školního roku 2020/21 předává škola výpis vysvědčení

b) Žákům 1. a 2. ročníku bude výpis předán osobně 28. ledna 2021 třídní učitelkou

c) Žákům 3. – 9. ročníku se výpis předá elektronicky (emailem zákonnému zástupci). V tištěné formě bude výpis předán do 3 dnů od obnovení prezenční výuky

Kontakt

Základní škola, Bojanov, okres Chrudim Bojanov 90, 538 26 Bojanov sborovna 604 251 640
ředitelna 739 203 107

ID datové schránky: 92ppeua
zsbojanov@seznam.cz